danh sách xe đang bán

 • Porsche

  • calendar_month 2016
  • 71.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  1.590 tỷ Trả trước 477 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2014
  • 68.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  668 triệu Trả trước 200 triệu

 • Audi

  • calendar_month 2008
  • 50.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  450 triệu Trả trước 135 triệu

 • Ford

  • calendar_month 2020
  • 64.000 km
  • ev_station Dầu
  • location_on Nhập khẩu

  950 triệu Trả trước 285 triệu

 • LandRover

  • calendar_month 2015
  • 80.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  930 triệu Trả trước 279 triệu

 • Ford

  • calendar_month 2020
  • 64.000 km
  • ev_station Dầu
  • location_on Nhập khẩu

  950 triệu Trả trước 285 triệu

 • LandRover

  • calendar_month 2015
  • 80.450 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  930 triệu Trả trước 279 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2014
  • 80.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  668 triệu Trả trước 200 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2014
  • 68.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  668 triệu Trả trước 200 triệu

 • Chevrolet

  • calendar_month 2018
  • 73.000 km
  • ev_station Dầu
  • location_on Nhập khẩu

  440 triệu Trả trước 132 triệu

 • Mini

  • calendar_month 2018
  • 36.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  1.190 tỷ Trả trước 357 triệu

 • Lexus

  • calendar_month 2008
  • 128.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  800 triệu Trả trước 240 triệu

Quy trình mua xe của PTD Auto

Kiểm tra xe

Kiểm tra xe và đánh giá tổng quan tình trạng xe của Quý khách hàng

báo giá

Báo giá cạnh tranh và hình thức thanh toán

Giao dịch

Rút đăng ký nếu xe đang vay ngân hàng, ký hợp đồng công chứng

bàn giao

Nhận xe và thanh toán đủ 100% tiền cho quý khách hàng