danh sách xe đang bán

 • Audi

  • calendar_month 2008
  • 50.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  450 triệu Trả trước 135 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2016
  • 70.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  580 triệu Trả trước 174 triệu

 • Toyota

  • calendar_month 2016
  • 130.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  579 triệu Trả trước 173 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2014
  • 30.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  560 triệu Trả trước 168 triệu

 • BMW

  • calendar_month 2014
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  929 triệu Trả trước 278 triệu

 • Lexus

  • calendar_month 2009
  • 100.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  1.99 tỷ Trả trước 329 triệu

 • BMW

  • calendar_month 2018
  • 36.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  1.250 tỷ Trả trước 375 triệu

 • BMW

  • calendar_month 2016
  • 60.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  680 triệu Trả trước 204 triệu

 • BMW

  • calendar_month 2022
  • 29.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  1.490 tỷ Trả trước 447 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2017
  • 60.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  989 triệu Trả trước 296 triệu

 • Audi

  • calendar_month 2017
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  888 triệu Trả trước 266 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2014
  • 66.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  780 triệu Trả trước 234 triệu

Quy trình mua xe của PTD Auto

Kiểm tra xe

Kiểm tra xe và đánh giá tổng quan tình trạng xe của Quý khách hàng

báo giá

Báo giá cạnh tranh và hình thức thanh toán

Giao dịch

Rút đăng ký nếu xe đang vay ngân hàng, ký hợp đồng công chứng

bàn giao

Nhận xe và thanh toán đủ 100% tiền cho quý khách hàng