danh sách xe đang bán

 • Honda

  • calendar_month 2022
  • 39.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  950 triệu Trả trước 285 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2015
  • 77.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  645 triệu Trả trước 193 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2019
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  899 triệu Trả trước 269 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2017
  • 78.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  799 triệu Trả trước 239 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2016
  • 54.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  1.399 tỷ Trả trước 419 triệu

 • Mercedes Benz

  • calendar_month 2015
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  599 triệu Trả trước 179 triệu

 • BMW

  • calendar_month 2014
  • 90.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  499 triệu Trả trước 149 triệu

 • Hyundai

  • calendar_month 2021
  • 57.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  920 triệu Trả trước 276 triệu

 • Lexus

  • calendar_month 2007
  • 75.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  399 triệu Trả trước 119 triệu

 • Mini

  • calendar_month 2018
  • 37.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  1.250 tỷ Trả trước 375 triệu

 • Mazda

  • calendar_month 2022
  • 14.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Lắp ráp

  733 triệu Trả trước 219 triệu

 • Honda

  • calendar_month 2021
  • 39.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_on Nhập khẩu

  978 triệu Trả trước 293 triệu

Quy trình mua xe của PTD Auto

Kiểm tra xe

Kiểm tra xe và đánh giá tổng quan tình trạng xe của Quý khách hàng

báo giá

Báo giá cạnh tranh và hình thức thanh toán

Giao dịch

Rút đăng ký nếu xe đang vay ngân hàng, ký hợp đồng công chứng

bàn giao

Nhận xe và thanh toán đủ 100% tiền cho quý khách hàng